Niloy Naha
  • Investor

  • Active Investor & Advisor to Startups
  • Kolkata, India