Vibhu Garg
  • Investor

  • Co-founder at Unicommerce
  • Co-Founder of Unicommerce.com (acquired by Snapdeal.com)
  • Delhi, India